Uciekaj

W sto trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jerry i Szy­mas oma­wiają dla Was fil­mową świe­żynkę, która przez długi czas cie­szyła się 100% pozy­tyw­nych recen­zji w ser­wi­sie Rot­ten Toma­toes. Czy Ucie­kaj! (Get Out!, 2017) jest naprawdę tak dobrym fil­mem, jak to suge­rują recen­zje? Czy można nazwać go dzie­łem „ambit­nym”, a jeżeli tak, to czy nadal spraw­dza się jako hor­ror? Na ile spraw­nie tema­ty­zuje kse­no­fo­bię? W jaki spo­sób wzbu­dza u widzów poczu­cie nie­zręcz­no­ści? Czy wresz­cie jest fil­mem na raz, czy może ma poten­cjał do wie­lo­krot­nego oglą­da­nia? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tylko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.