Zwiadowcy Księga 5: Czarnoksiężnik z Północy

Od wyda­rzeń opi­sa­nych w Bitwie o Skan­dię minęło pięć dłu­gich lat. Will, nie­gdyś uczeń Halta, dziś sam jest peł­no­praw­nym zwia­dowcą. Wraz z dawną towa­rzyszką Alyss, wyru­sza na pół­nocne rubieże, by zba­dać nie­po­ko­jące pogło­ski o mają­cych tam miej­sce, dziw­nych wyda­rze­niach. Pozba­wiony wspar­cia tych, do któ­rych obec­no­ści przy­wykł, Will stara się dociec prawdy o mitycz­nym Czar­no­księż­niku, który ponoć objął we wła­da­nie oko­liczne zie­mie. Nawet Halt, choć jego doświad­cze­nie nie ma sobie rów­nych, nie był w sta­nie przy­go­to­wać swo­jego ucznia na spo­tka­nie z isto­tami rodem z naj­gor­szych kosz­ma­rów! Zagu­biony w bez­kre­snych lasach, ści­gany przez echa i dziwne, okryte mgłą syl­wetki, Will zadaje sobie pyta­nie – czy magia naprawdę ist­nieje?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.