Wypadki chodzą po nieostrożnych ludziach, czyli podcast ku przestrodze

Czym może zakoń­czyć się chwila nie­uwagi? Czy słu­cha­nie pod­ca­stu na mie­ście zabu­rza per­cep­cję? Czy robie­nie tego, co robią „wszy­scy” i „zawsze”, jest dobrym wyj­ściem? Jak pra­cuje mózg w momen­cie wypadku i tuż po nim? Kim są Uzgi? O co cho­dzi z tą krwawą rurką na gra­fice w tym poście? W skró­cie: co wczo­raj spo­tkało Szy­masa? Odpo­wiedź usły­szy­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

 • Szy­mas

  Dobrze, że nagra­łem to wczo­raj. Przy mon­tażu siły ze mnie opa­dły, a w nocy dodat­kowo leki prze­ciw­bó­lowe z kro­plówki prze­stały dzia­łać. Teraz cała lewa strona ciała boli jak jasna cho­lera. Gdy­bym nagry­wał dziś z rana, to połowę pod­ca­stu sta­no­wi­łoby moje stę­ka­nie z bólu 😛

 • Vicky

  Hej cie­szę się ze o nic poważ­nego Ci się nie stało. Ja tez jak jeż­dżę na rowe­rze lub cho­dzę to słu­cham pod­ca­stow ‚musze tez bar­dziej uwa­żać, już kilka razy mi się zdą­żyło ze unik­nę­łam zde­rze­nia z samo­cho­dem a raz z tram­wa­jem. Ok wra­caj do zdro­wia. Pozdra­wiam Vicky

  • Szy­mas

   Dzięki. Mhm, lepiej prze­słu­chać te kilka minut mniej danego dnia, niż zali­czyć „ostatni pod­cast w swoim życiu”…

   • Mag­gie Vicky

    Racja racja , no wiec uwa­żajmy 🙂

 • Rela­cja z wypadku mro­żąca krew w żyłach bar­dziej niż te wszyst­kie hor­rory, które oma­wiasz. I piszę to zupeł­nie na serio. Dwie­ście zło­tych man­datu to pikuś, naj­waż­niej­sze że wysze­dłeś z tego w jed­nym kawałku.