Kapitularz 2022

W czte­ry­sta jede­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Chy­lu – wspie­ra­ni przez Jaku­ba Kra­szew­skie­go z pod­ca­stu „O Fil­mów­ce Przy Kre­mów­ce” – nada­ją na żywo z Łódz­kie­go Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki „Kapi­tu­larz” 2022. Czy post­pan­de­micz­ny powrót z digi­ta­la do reala był uda­ny? Któ­re pre­lek­cje przy­cią­gnę­ły naszą uwa­gę? Jaką pio­sen­kę śpie­wa kon­went przed 22:00? Ile punk­tów pro­gra­mu skie­ro­wa­nych jest do fanów hor­ro­ru? Jak Szy­mas prze­krę­ca nazwi­ska Rober­ta M. Wagne­ra? Czy na Kapi powró­ci­ły sów­ki lub węże? Jak oce­nia­my tę edy­cję Kapi­tu­la­rza na tle wszyst­kich poprzed­nich? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Chylak

Wiecznie niezaspokojony fan mangi i anime, fantastyki, dobrych fabuł i RPG. Uwielbia grać w planszówki, gdy z głośników wydobywa się dobry metal.

Jakub Kraszewski

https://www.youtube.com/channel/UCqXxUGLz7ryseIaAumoVL3Q

Połowa podcastu „O Filmówce Przy Kremówce”. Fan krótkich gier video, horroru w każdej postaci, złego kina (dobrego też) oraz kawy z chili i cynamonem. Zdecydowanie zbyt dużo czasu (i pieniędzy) poświęca na malowanie figurek. Od czasu do czasu muzyk, a od niedawna – magister filmoznawstwa.