Star Wars Komiks – Darth Vader: Cienie i tajemnice

Nie zwal­niamy tempa i zgod­nie z obiet­nicą sys­te­ma­tycz­nie oma­wiamy komik­sowe Gwiezdne Wojny od Marvela. Tym samym, po raz kolejny wespół z Mando z pod­ca­stu Radio SK oraz Kon­glo­me­ratu Pod­ca­sto­wego, bie­rzemy na warsz­tat drugi tom serii Darth Vader.

Jak roz­wija się histo­ria Mrocz­nego Lorda? Czy udało mu się odna­leźć mło­dego pilota, który znisz­czył Gwiazdę Śmierci? Jak pre­zen­tują się sojusz­nicy Vadera, z Aprhą na czele? Oraz jak wygląda rasa mate­ma­ty­ków? O tym i wielu innych kwe­stiach dowie­cie się tylko z naj­now­szego odcinka pod­ca­stu!

Zachę­camy także do się­gnię­cia po inne gwiezd­no­wo­jenne pod­ca­sty, które może­cie zna­leźć wybie­ra­jąc odpo­wiedni tag. Póki co udaje się nam bowiem być prak­tycz­nie w 100% na bie­żąco z nowym kano­nem.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.