Cudowna Broń

Są takie książ­ki, któ­re zosta­ją z czło­wie­kiem na całe życie i to nawet jeże­li to tyl­ko opo­wiast­ki dla małych dzie­ci. Kie­dy przy­pad­kiem zna­la­złem w domu „Cudow­ną Broń”, któ­rą zaczy­ty­wa­łem się jak mia­łem pięć – sześć lat, nie­mal od razu zaczął za mną cho­dzić pomysł prze­ro­bie­nia jej na mini audio­bo­oka. A czy jest lep­sza oka­zja niż zbli­ża­ją­cy się Dzień Dziec­ka? Wszyst­kie dzie­ci małe i duże zapra­szam zatem do lektury.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6590550 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996