Cudowna Broń

Są takie książ­ki, któ­re zosta­ją z czło­wie­kiem na całe życie i to nawet jeże­li to tyl­ko opo­wiast­ki dla małych dzie­ci. Kie­dy przy­pad­kiem zna­la­złem w domu „Cudow­ną Broń”, któ­rą zaczy­ty­wa­łem się jak mia­łem pięć – sześć lat, nie­mal od razu zaczął za mną cho­dzić pomysł prze­ro­bie­nia jej na mini audio­bo­oka. A czy jest lep­sza oka­zja niż zbli­ża­ją­cy się Dzień Dziec­ka? Wszyst­kie dzie­ci małe i duże zapra­szam zatem do lektury.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.