Ed i Lorraine Warrenowie

W trzy­dzie­stym pierw­szym Nawie­dzo­ny Pod­ca­ście Szy­mas opo­wia­da o tym, cze­go w ostat­nim tygo­dniu dowie­dział się o parze bodaj­że naj­bar­dziej zna­nych bada­czy zja­wisk para­nor­mal­nych na świe­cie, czy­li o Edzie i Lor­ra­ine Warrenach.
Czy bada­cze zja­wisk para­nor­mal­nych nie potra­fią two­rzyć ład­nych stron internetowych?
warrens.net
edandlorrainewarren.org
Haun­ted Ame­ri­ca Tours
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.