Co się zdarzyło Baby Jane?

Baby Jane była dzie­cięcą gwiazdą. Kiedy doro­sła, publicz­ność zapo­mniała o niej. Zamiast niej sławę zyskała jej sio­stra Blan­che – nowa gwiazda fil­mowa Hol­ly­wood. Wkrótce na sku­tek tajem­ni­czego wypadku Blan­che staje się nie­peł­no­sprawna fizycz­nie. Jane musi się nią zaopie­ko­wać. Ale Jane nie­na­wi­dzi Blan­che…

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.