Creepshow. Odcinek 13: Night of the Living Late Show

Ani się obej­rze­li­śmy, a dru­gi sezon „Cre­ep­show” dobiegł koń­ca. Finał oka­zał się odcin­kiem spe­cy­ficz­nym, bo zło­żo­nym tyl­ko z jed­ne­go seg­men­tu, czy­li „Night of the Living Late Show”. Man­do, Burial z kingowiec.pl oraz Jer­ry spo­tka­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o tym odcin­ku i pod­su­mo­wać pięć tygo­dni z „Cre­ep­show”. Czy roz­cią­gnię­cie jed­ne­go seg­men­tu do ponad 40 minut oka­za­ło się strza­łem w dzie­siąt­kę? Jak tym razem wypa­dły nawią­za­nia do kla­sy­ki gro­zy i gościn­ne wystę­py akto­rów z hor­ro­rem koja­rzo­nych? Czy finał oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cy, czy może roz­cza­ro­wu­ją­cy? I w koń­cu, jak oce­nia­my dru­gi sezon i czy cze­ka­my na wię­cej? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.