Co się zdarzyło Baby Jane?

Baby Jane była dzie­cię­cą gwiaz­dą. Kie­dy doro­sła, publicz­ność zapo­mnia­ła o niej. Zamiast niej sła­wę zyska­ła jej sio­stra Blan­che – nowa gwiaz­da fil­mo­wa Hol­ly­wo­od. Wkrót­ce na sku­tek tajem­ni­cze­go wypad­ku Blan­che sta­je się nie­peł­no­spraw­na fizycz­nie. Jane musi się nią zaopie­ko­wać. Ale Jane nie­na­wi­dzi Blanche…

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.