Solaris

Dziś opo­wiem o kla­sy­ce kla­syk – lemow­skiej powie­ści Sola­ris. Niniej­szy wpis jest tak­że inau­gu­ra­cją nowe­go cyklu na Dzien­ni­ku Pokła­do­wym, w któ­rym opo­wia­dał będę o dorob­ku lite­rac­kim Sta­ni­sła­wa Lema. Dziś wyjąt­ko­wo bez gościn­ne­go wystę­pu sąsia­da z góry i jego remon­to­wych waria­cji na temat dubstepu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.