Planetoids – odcinek 6

Dziś coś dla tych, któ­rym nie podo­ba się kom­pak­to­wość dotych­cza­so­wych odcin­ków – pra­wie dzie­sięć minut słu­cha­nia. I powra­ca postać, któ­ra na moment poja­wi­ła się w pierw­szym epi­zo­dzie. Mam nadzie­ję, że spodo­ba się wam taka nie­co bar­dziej wydłu­żo­na for­mu­ła odcin­ka (wciąż eks­pe­ry­men­tu­je­my…), bo w dru­gim sezo­nie – o ile powsta­nie – pla­nu­je­my epi­zo­dy mini­mum 10 minut każ­dy. Miłe­go słuchania!

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Dawid Banasiuk

Realizator dźwięku, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Fan folku, fantastyki i science fiction. Pracuje z dźwiękiem przy słuchowiskach, nagraniach, muzyce, filmach i animacjach. Wolne chwile spędza na nadrabianiu filmów i seriali oraz na bębnieniu w gierki.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.