Suspiria

To mia­ła być audy­cja o nowej „Suspi­rii”, a wyszło jak wyszło. Rema­ke „Suspi­rii” ma tyle wspól­ne­go z Dario Argen­to co pum­per­ni­kiel z kinem Wer­ne­ra Herzo­ga. Nie wia­do­mo tak­że co w pod­ca­ście robi domo­we wino aroniowe,ukulele, wyjazd na Hawa­je czy cia­stecz­ka owsia­ne z duchem her­ba­ty. W tym odcin­ku bra­ku­je meri­tum podob­nie jak i wspól­ne­go tań­ca Dawi­da i Sku­ry odzia­nych w czer­wo­ne sznur­ki, w rytm zawo­dzą­cej muzy­ki Tho­ma Yor­ka, któ­ry by zwień­czył kolej­ne, wyjąt­ko­we nagra­nie z tym gościem, w stu­dio na żywo. Uwa­ga pod koniec spojlery. 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.