Wiadomości z Martwej Strefy – 0024 – 04. 2013

W sto dwu­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:55 – Wstęp


01:56 – 28:23 – Blok książkowy


  • 01:56 – 08:45 – Aktu­al­no­ści od Albatrosa
  • 08:46 – 21:05 – Joyland
  • 21:06 – 28:23 – New­sy zza granicy

W wyso­kiej tra­wie, Twarz w tłu­mie, Pod­pa­lacz­ka (twar­da), Czar­na bez­gwiezd­na noc, Zie­lo­na mila,Oczy smo­ka, Joy­land, szkic okład­kiKlub topless, Doctor Sle­ep (ilu­stra­cja), Hard Liste­ning. The Gre­atest Rock Band Ever (of authors) Tells All, NOS4A2 (fil­mik, tra­iler), Double Featu­re


28:47 – 31:52 – Blok komiksowy

The Dark Tower: So Fell Lord Perth, The Cape: Delu­xe Edi­tion, Loc­ke & Key. Alpha #1, Joe Hil­l’s Ter­ri­fy­in­gly Tra­gic Tre­asu­ry Edi­tion, Loc­ke & Key Tre­asu­ry Edi­tion, Thumb­print #2


32:06 – 51:32 Blok filmowy


  • 32:06 – 37:59 – Carrie
  • 38:00 – 40:15 – Under the Dome
  • 40:15 – 51:32 – Zapowiedzi

Car­rie (tra­iler, pol­ski pla­kat), Under the Dome (First Look, Say Good­bye, No Way), Cujo, You Can’t Kill Ste­phen King


51:33 – 54:40 – Ciekawostki

Koszul­ki The Shi­ning, Czat z Joe Hillem


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.