Wiadomości z Martwej Strefy – 013 – 05. 2012

W sześć­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z maja 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (recen­zja)
– SKDT: A Com­ple­te Con­cor­dan­ce, Revi­sed and Upda­ted (okład­ka)
– W cie­niu mistrza (okład­ka)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: The Man in Black #3 (okład­ka)
– Car­rie (MTV, Wil­de, Rus­sel, Elgort, Gre­er, Baqu­ero)
– Haven, sezon 3 (Wil­liam­son, Kel­ton, Mis­sick)
– Prze­klę­ty (blu-ray)
– Esqu­ire: In the Tall grass (okład­ka)
– Weekly Reader  (The Fur­na­ce)
– Joe Hill The Cape 1969 #2 (okład­ki: 01 | 02, stro­ny: 01 | 02 | 03 | 04 | 05)
– Loc­ke & Key: The Grin­dho­use (okład­ka)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.