Wiadomości z Martwej Strefy – 006 – 10. 2011

Audy­cja pod­su­mo­wu­ją­ca wyda­rze­nia i new­sy z paź­dzier­ni­ka 2011:

Książ­ki: „Dal­las 63”, „Bastion”, „To”, „Mrocz­na Wie­ża”, „Jest Legen­dą”. „Wiatr przez dziur­kę od klu­cza”, „Noc­na zmia­na” | Komik­sy: „Road Rage”, „The Night Has Come”, „The Way Sta­tion” | Fil­my: „Worek kości”, „Mrocz­na Wie­ża”, „A Night at the Movies”, „Bastion”, „Haven”, „The Wal­king Dead” | Cie­ka­wost­ki: Bri­tish Fan­ta­sy Award, „Loc­ke & Key: The Game

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.