Corona Zombies

Kon­tro­wer­syj­ny film Char­le­sa Ban­da, któ­ry powsta­wał w cza­sach pan­de­mii i izo­la­cji spo­łecz­nej – Coro­na Zom­bies. Czym tak w ogó­le jest ten twór? Czy moż­na trak­to­wać Coro­na Zom­bies na poważ­nie i czuć się tym fil­mem ura­żo­nym? Jak bar­dzo nie­smacz­na jest to pro­duk­cja? Na te, oraz na kil­ka innych, pytań posta­ra­ją się odpo­wie­dzieć Man­do i Sick, któ­rzy zain­we­sto­wa­li swój czas i obej­rze­li film-mem od Full Moon Featu­res. Posłu­chaj­cie przez co my musie­li­śmy przejść, żeby­ście wy tego nie musie­li robić!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.