Seria Dzieci kukurydzy – część 4: Objawienia Isaaca. Powrót

Dokład­nie dzi­siaj przy­pa­da świę­to kuku­ry­dzy. Pamię­ta­jąc aby dzień świę­ty świę­cić w wir­tu­al­nym stu­dio Radia SK spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Dzi­siaj wra­ca­my do roz­po­czę­te­go ponad sie­dem mie­się­cy temu cyklu audy­cji, w któ­rych kawa­łek po kawał­ku oma­wia­my naj­dłuż­szy tasie­miec bazu­ją­cy na tek­ście Ste­phe­na Kin­ga – serię „Dzie­ci kuku­ry­dzy”. Po omó­wie­niu wszyst­kich ekra­ni­za­cji ory­gi­nal­ne­go opo­wia­da­nia i pierw­szych czte­rech seqe­li, kon­ty­nu­uje­my tę podróż. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my dwa filmy:

  • Dzie­ci kuku­ry­dzy 666: Powrót Issa­ca (1999)
  • Dzie­ci kuku­ry­dzy 7: Obja­wie­nie (2001)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.