Maglownica: Odrodzenie

W listo­pa­dzie 2020 roku omó­wi­li­śmy ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia „Magiel”. Film sygno­wa­ny nazwi­ska­mi trzech ikon hor­ro­ru, osta­tecz­nie uzna­wa­ny jest za jed­ną z naj­gor­szych ekra­ni­za­cji tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Po ponad dwóch latach posta­no­wi­li­śmy zamknąć ten temat i obej­rzeć dwa sequ­ele tego fil­mu. W mar­cu tego roku na warsz­tat wzię­li­śmy pierw­szy z nich. Dzi­siaj w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski by poroz­ma­wiać o domknię­ciu tej try­lo­gii, tj. fil­mie „Maglow­ni­ca: Odro­dze­nie”. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.