Deadpool

Dead­po­ol to wypro­du­ko­wa­na przez eki­pę dewe­lo­per­ską High Moon Stu­dios gra akcji, nawią­zu­ją­ca do komik­sów o przy­go­dach jed­ne­go z naj­ory­gi­nal­niej­szych anty­bo­ha­te­rów uni­wer­sum Marve­la. Gra­cze kie­ru­ją poczy­na­nia­mi Wade­’a Wil­so­na, aka Dead­po­ol, czy­li dosko­na­le wyszko­lo­ne­go najem­ni­ka obda­rzo­ne­go sar­ka­stycz­nym poczu­ciem humo­ru i nie­wy­pa­rzo­nym językiem. 

Jak przy­go­dy najem­ni­ka z nawij­ką oce­nią Rafał Siciń­ski? Czy for­mu­ła gry video w przy­pad­ku tej posta­ci się spraw­dzi­ła? Czy fani Wade­’a mogą śmia­ło się­gnąć po ten tytuł? Posłuchajcie!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.