Hotel Transylwania

W osiem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pie­lę­gnu­je swo­je wewnętrz­ne dziec­ko i oglą­da film ani­mo­wa­ny Hotel Tran­syl­wa­nia (2012), a co za tym idzie naprze­mien­nie śmie­je się, wzru­sza i skła­nia do róż­nych refleksji.

Krót­ko­me­tra­żów­ka Good­ni­ght, Mr. Foot
Hotel Tran­syl­wa­nia w TripAdvisor

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.