Zabij albo zgiń. Tom 2

Poznaj­cie dal­sze losy Dyla­na – mło­de­go męż­czy­zny, któ­ry wie­rzy, że zawarł pakt z demo­nem, któ­ry zmu­sza go do bycia mści­cie­lem mor­du­ją­cym raz w mie­sią­cu kogoś, kto nie zasłu­gu­je, by żyć.

W jakim kie­run­ku zmie­rza histo­ria napi­sa­na przez Eda Bru­ba­ke­ra? Czy to mrocz­na opo­wieść o sza­leń­stwie czy nad­przy­ro­dzo­ny hor­ror? Jak spraw­dza­ją się ilu­stra­cje Seana Phil­lip­sa? Co pocią­ga nas w posta­ci Dyla­na? Dla­cze­go kolo­ry nało­żo­ne przez Eli­za­beth Bre­itwe­iser zapa­da­ją w pamięć? Posłuchajcie.

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.