Nawiedzenia – część 1

Zbio­rek bry­tyj­skiej pisar­ki Vio­let Paget „Nawie­dze­nia” wyda­no w w Lon­dy­nie w 1890 roku. W roku 2022 Sku­ra ponow­nie się­gnął do Biblio­tecz­ki gro­zy i zabrał się do tej sta­rej ghost sto­ry. Dziś o pierw­szym opo­wia­da­niu „Amo­ur Dure” z Pola­kiem w roli głów­nej! W audy­cji dowie­cie się, czy pro­wa­dzą­ce­go bar­dziej wystra­szył ten ponad stu­let­ni tekst, czy wspo­mnie­nie lek­cji historii.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.