Najlepszy

Opar­ta na praw­dzi­wych wyda­rze­niach histo­ria uza­leż­nio­ne­go od nar­ko­ty­ków tria­th­lo­ni­sty Jerze­go Gór­skie­go, któ­ry poko­nał nałóg i 3 wrze­śnia 1990 roku został mistrzem świa­ta w podwój­nym Ironmanie.

Jakim cudem Szy­mas wybrał się do kina na pol­ski film o spor­tow­cu-nar­ko­ma­nie? Czym zasko­czy­ło mnie dzie­ło Łuka­sza Pal­kow­skie­go? Jaki­mi emo­cja­mi obda­rzy­łem postać Jerze­go Gór­skie­go? Czy „Naj­lep­szy” jest typo­wą histo­rią z cyklu „od zera do mistrza świa­ta”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.