Igranie z duchami – część 1

Sku­ra ponow­nie „Igra z ducha­mi”, po wspól­nej audy­cji z Paw­łem Mate­ją zapra­sza­my do audy­cji szcze­gó­ło­wej. W nagra­niu wygrze­ba­nym z 2020 roku Sku­ra spo­ile­ro­wo oma­wia każe opo­wia­da­nie po kolei. Bo Conan Doy­le jest tego war­ty. W dzi­siej­szym odcin­ku posłu­cha­cie o tekstach:

  • Tajem­ni­ca doli­ny Sasas­sa (The Myste­ry of Sasas­sa Valley)
  • Duch z Gore­sthor­pe Gran­ge (Selec­ting a Ghost: The Gho­sts of Gore­sthor­pe Grange)
  • Srebr­ny topór (The Silver Hatchet)
  • Alpej­ska zgro­za (A Pasto­ral Horror)
  • De pro­fun­dis (De Profundis)
  • Zwy­cię­ski strzał (The Win­ning Shot) 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.