Filmy zimowe cz. 67

Dziś książ­ko­wo: o kobie­cie, któ­ra kocha­ła zimę. W 67. odcin­ku Sku­ra naj­praw­do­po­dob­niej koń­czy zimę i bie­żą­cy sezon cyklu. W bonu­sie kil­ka słów o nor­we­skiej pły­cie dobrej dla tych, któ­rzy jadą samo­cho­dem w Alpy i chcie­li­by posłu­chać cze­goś w tle. 

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Bla­ir Bra­ver­man – Witaj­cie na cho­ler­nej Ark­ty­ce (2016)
  • Eld­bjørg Hem­sing – Arc­tic (2023)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.