Martwe zło. Przebudzenie

W czte­ry­sta czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry utknę­li w kamie­ni­cy razem z roz­drab­niar­ką do gałę­zi i opra­wio­ną w ludz­ką skó­rę księ­gą z zęba­mi. Czy cze­ka­li­śmy na „Mar­twe zło” w reży­se­rii i ze sce­na­riu­szem Lee Cro­ni­na? Dla­cze­go porów­nu­je­my „Evil Dead Rise” (2023) do obra­zu two­rzo­ne­go przez prze­wra­ca­ją­ce się kloc­ki domi­na? Jak posta­wie­nie na rela­cje rodzin­ne wpły­wa na poziom napię­cia i gro­zy? Czy twór­cy prze­bi­li ilo­ścią krwi doko­na­nia Alva­re­za? Jak oce­nia­my nową wer­sję Natu­rom Demon­to i roz­wi­nię­cie lore fran­czy­zy? Co sądzi­my o poten­cjal­nych kon­ty­nu­acjach? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.