Doctor Who. Legenda Morskich Diabłów

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi, na Wiel­ka­noc A.D. 2022 otrzy­ma­li­śmy dru­gi z trzech odcin­ków spe­cjal­nych Docto­ra Who, któ­re mają zakoń­czyć erę Chri­sa Chib­nal­la jako show­run­ne­ra. Seg­ment ten zaty­tu­ło­wa­ny jest „Legen­da Mor­skich Dia­błów” i zapo­wia­dał się jako opo­wieść w kli­ma­tach pirac­kich. Man­do, Misty­Pop oraz Jer­ry odci­nek ten obej­rze­li pre­mie­ro­wo, ale… dopie­ro teraz zabra­li się za jego omó­wie­nie. Czy emi­sja w oko­li­cy świąt wiel­ka­noc­nych ozna­cza, że jest to odci­nek świą­tecz­ny? Jak oce­nia­my wątek pirac­ki? Czy podo­ba się nam rasa tytu­ło­wych Mor­skich Dia­błów, któ­ra pier­wot­nie poja­wia­ła się już w latach 80tych? Na ile dali­śmy się porwać intry­dze? I w koń­cu, jak oce­nia­my dal­szy roz­wój rela­cji w rodzin­ce Doctor? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.