Chata w głębi lasu

Nie­ja­ki Richard Louis „Dick” Pro­en­ne­ke w 1968 roku udał się pod wzgó­rza Ala­ski. Wybu­do­wał tam cha­tę i zamiesz­kał w niej. Doku­men­tal­ny film „Alo­ne in the Wil­der­ness” z 2004 poka­zu­je jego histo­rię. W dodat­ku nakrę­co­ną przez same­go Dicka.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.