Star Wars Komiks – Zemsta droida

Naj­now­sza odsło­na Star Wars Komiks to powrót do pod­sta­wo­wej serii gwiezd­no­wo­jen­nej oraz koniec pew­nej ery. Roz­sta­je­my się bowiem z Jaso­nem Aaro­nem, któ­ry odpo­wia­dał za sce­na­riusz „Star Wars” od star­tu nowe­go kano­nu. Na ostat­nie jego doko­na­nia zda­rzy­ło się nam narze­kać, a jak wypa­da finał jego runu i jak cało­ścio­wo oce­nia­my jego pra­cę? O tym szcze­gó­ło­wo roz­ma­wia­my w pod­ca­ście! Ale zanim omó­wi­my dla Was ten wyjąt­ko­wo obfi­ty w treść numer maga­zy­nu posłu­chaj­cie waż­ne­go ogło­sze­nia doty­czą­ce­go przy­szło­ści Star Wars Komiks. Przy­jem­ne­go odsłuchu!

Spis tre­ści:

0:01:55 – Blok newsowy

0:11:24 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks nr 6/2018”

  • Star Wars: Rebels in the Wild (zeszyt #33)
  • Star Wars: The Thir­te­en Cra­tes (zeszyt #34)
  • Star Wars: The Hutt Run (zeszyt #35)
  • Star Wars: Zemsta dro­ida (zeszyt #36)
  • Star Wars: Impe­rial­na duma (zeszyt #37)
  • Star Wars: Pia­sek daje i zabie­ra (zeszyt #37)
  • Star Wars: Odcię­ci (Annu­al #3)

Naj­now­szy numer Star Wars Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.