Belfast

Jak moż­na ode­brać w kinie „Bel­fast” dzień po inwa­zji Rosji na Ukra­inę? Czy bie­żą­ce wyda­rze­nia przy­sła­nia­ją pogląd na ten film i emo­cjo­nal­ny odbiór? Zapra­sza­my do spon­ta­nicz­nej recen­zji Sku­ry, nagra­nej po powro­cie z kina 25 lute­go rano.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.