Metapodcast

W związku z tym, iż Szy­mas mal­tre­tuje Wasze uszy już od ponad pół roku, dwu­dzie­sty ósmy Nawie­dzony Pod­cast stał się pod­ca­stem auto­te­ma­tycz­nym. Szy­mas zapra­sza w nim na małe Q&A,  a także opo­wiada krótko o prze­szło­ści, teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści NP, przy­wo­łuje dziwną aneg­dotkę z cza­sów wła­snego dzie­ciń­stwa i wymy­śla jesz­cze dziw­niej­sze subway’e. Przed Wami meta­pod­cast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.