Wiadomości z Martwej Strefy – 048 – 04. 2015

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:04:14 – Wstęp


0:04:15 – 0:26:04 – Blok książkowo-komiksowy

Zna­le­zio­ne nie kra­dzio­ne (note­sy), Mrocz­na Wie­ża I: Roland (okład­ka, szkic, gra­fi­ka), Drun­ken Fire­works, gra­fi­ka z Czar­ne­go Domu na ukra­iń­skiej książce

The Dark Tower: House of Cards #5


0:26:05 – 0:33:45 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie lute­go Skury


0:25:30 – 0:58:12 – Blok fil­mo­wy + goście

Dal­las ’63 (Sarah GadonDaniel Web­ber, Cher­ry Jones, Lucy Fry, Chris Cooper, Geo­r­ge Mac­Kay,Leon Rip­py), Pod kopu­łą (tra­iler 3 sezo­nuMarg Hel­gen­ber­ger, Eriq La Sal­le)


0:39:29 – 0:45:25 Wstaw­ka Jerry’ego


0:47:00 – 0:57:01 Wstaw­ka Szymasa


0:58:13 – 1:15:23 – Ciekawostki

spo­tka­nie w St. Fran­cis Col­le­ge Bro­oklyn (zdję­cia: 01 | 02 | 03 ), Pyr­kon 2015


1:15:24 – 1:22:11 Blok Video Skury


1:22:20 – 1:25:13 Krót­ka cie­ka­wost­ka audio w kosz­mar­nej jako­ści, pro­sto z Pyrkonu

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.