Doktor Jekyll i Pies Baskerville’ów

W sie­dem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas bie­rze na warsz­tat dwa kla­syczne utwory z ele­men­tami hor­roru: Dok­tora Jekyll’a i pana Hyde’a Roberta Louisa Ste­ven­sona oraz Psa Baskerville’ów sir Arthura Conana Doyle’a. Oprócz opo­wie­ści o lite­ra­tu­rze pod­cast ofe­ruje także reklamę wydaw­nictw Vesper i C&T, odro­binę mety i sporo wier­ce­nia się w fotelu, czego czuły dyk­ta­fon nie omiesz­kał zare­je­stro­wać.
UWAGA! Strefa Spo­ile­rowa dot. Dok­tora Jekylla i pana Hyde’a 31:15 – 48:58
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.