Niezwykła meta doktora Cieślińskiego i pana Szymasa

W sie­dem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas roz­wią­zu­je kon­kurs z 71 Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu, opo­wia­da o gene­zie Bez­sen­ne­go tygo­dnia, pla­nach na kolej­ne odcin­ki oraz o mrocz­nej, nad­mier­nie ambit­nej i na ogół nie­wy­spa­nej stro­nie swo­jej duszy. Jest cha­otycz­nie, audio­blo­go­wo i meta, czy­li tak, jak to per­wer­syj­ne tygry­ski lubią najbardziej.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.