Moje seriale cz. 15: Jesień/zima 2016

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które oglą­dam. Co pole­cam, czego nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krótko i prze­kro­jowo.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uję oma­wia­nie swo­jej jesien­nej ramówki zaha­cza­jąc już o zimowy odci­nek spe­cjalny i bio­rąc na warsz­tat dwa seriale, które recen­zuję cał­ko­wi­cie bez­spo­ile­rowo:

  • Doctor Who 10x00 The Return of Doctor Myste­rio
  • Black Mir­ror, sezon 3

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.