Seria Krzyk

Powra­camy z Fili­pem aby opo­wie­dzieć Wam o jed­nej z naj­lep­szych serii hor­ro­rów jakie powstały. Serii „Krzyk”, która mocno namie­szała już pierw­szą czę­ścią, a kolejne odsłony tylko umac­niały jej pozy­cję.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.