Double Feature: Finn i Willie the Weirdo

W grud­niu 2021 roku reak­ty­wo­wa­li­śmy serię pod­ca­stów „Double Featu­re” i wyszli­śmy do Was z zupeł­nie nową for­mu­łą, ser­wu­jąc dys­ku­sje o sta­rych, nie­pu­bli­ko­wa­nych w autor­skich zbio­rach, opo­wia­da­niach Ste­phe­na Kin­ga. Oka­za­ło się, że już dru­gi epi­zod tej serii wycho­dzi poza ten sche­mat. W 509. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz i Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski aby poroz­ma­wiać o dwóch naj­now­szych opo­wia­da­niach Kin­ga, któ­re swo­ją pre­mie­rę mia­ły pod koniec maja. 

  • 0:02:48 – Finn
  • 0:20:41 – Wil­lie the Weirdo

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.