Black Sails: sezony 1–3

W kolej­nym odcinku pod­ca­stu zapra­szamy Was, razem z Mando z Radio SK oraz Kon­glo­me­ratu Pod­ca­sto­wego, na dys­ku­sję na temat serialu „Black Sails”, czyli „Piraci”.

Roz­ma­wiamy o ewo­lu­cji serialu, zmia­nach pomię­dzy sezo­nami, nawią­za­niach do histo­rii oraz „Wyspy Skar­bów”, a także wielu innych kwe­stiach.

Nie zde­cy­do­wa­li­śmy się na sek­cję spoj­le­rową, ale w toku dys­ku­sji poja­wiają się mikro spoj­lery z róż­nych sezo­nów. Jed­nak, naszym zda­niem, nic co psu­łoby zabawę.

Pole­camy oczy­wi­ście także tek­sty i pod­ca­sty poboczne:

 
Mando o „Wyspie Skar­bów”

Jerry o pierw­szym sezo­nie „Black Sails”

Fakty i fik­cja w „Black Sails”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.