Stand-up w kamienicy (18+)

Skura poru­sza temat prze­kleństw i żar­tów opar­tych na prze­kleń­stwach. Na przy­kła­dzie Stand-upa Rafała Pacze­sia „Życie w kamie­nicy” przy­gląda się pozio­mowi aktu­al­nych pol­skich stand-upów i tego jak zwy­kła k… w puen­cie nie­ko­niecz­nie śmiesz­nego żartu śmie­szy Pola­ków.

UWAGA! Lecą blu­zgi!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.