Wiadomości z Martwej Strefy – 021 – 01. 2013

W sto pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som ze stycz­nia 2013 r.

Przy­dat­ne linki:


- Mrocz­na poło­wa (audio­bo­ok: frag­ment)
– Doctor Sle­ep (rekla­ma ze wstęp­ną okład­ką)
– Guns (stro­na pro­mo­cyj­na)
– Joe Hill. NOS4A2 (okład­ka wyda­nia limi­to­wa­ne­go)
– The Dark Tower. The Gun­slin­ger: Evil Gro­und #1 (okład­ka)
– Joe Hil­l’s Ter­ri­fy­in­gly Tra­gic Tre­asu­ry Edi­tion (okład­ka)
– Under the Dome (Colin Ford, Nata­lie Mar­ti­nez, Britt Robert­son, Jola­ne Pur­dy, Nicho­las Strong)
Ste­phen King Facebook


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.