Świąteczne The Best Of 2

W sto sześć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia trzy elfy – Man­do, Jer­ry i Szy­mas – zapra­sza­ją Was na kolej­ny trój­głos poświę­co­ny hor­ro­rom świą­tecz­nym. Selek­cji doko­nał naj­więk­szy na świe­cie eks­pert w tema­cie bożo­na­ro­dze­nio­we­go roz­le­wu fil­mo­wej krwi, czy­li Hubert Span­dow­ski z Radia Ste­phen King. Dys­ku­tu­je­my o wyda­nym w ramach serii „6 hor­ro­rów któ­re nie dadzą ci zasnąć” hisz­pań­skim fil­mie „Świą­tecz­na opo­wieść” (2005) oraz o japoń­skim „The Pre­sent” (2005) z anto­lo­gii „Kazuo Ume­zu­’s Hor­ror The­ater”. Jak wypa­da świą­tecz­ne Goonies zmik­so­wa­ne z hisz­pań­ską Inwa­zją zom­bie? Czym kau­ka­ski miko­łaj w Japo­nii kar­mi swo­je reni­fe­ry? Ile razy Jer­ry­’e­go roz­łą­czy­ło w trak­cie nagry­wa­nia tej audy­cji? Posłuchajcie! =)

Uwa­ga: Stre­fa spo­ile­ro­wa od 40:35

Inne nasze pod­ca­sty o hor­ro­rach świą­tecz­nych.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.