Opowieści Grozy

W siód­mym tygo­dniu nagry­wa­nia Szy­mas posta­no­wił się­gnąć po dotych­czas nie­obec­ne w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście medium, a mia­no­wi­cie po komiks. Padło aku­rat na „Opo­wie­ści gro­zy” Car­los­sa Tril­lo i Edu­ar­do Ris­so, czy­li na 11 mrocz­nych histo­rii nawią­zu­ją­cych for­mą i sty­li­sty­ką do publi­ka­cji wydaw­nic­twa EC Comics.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.