Z sąsiadką o… Twin Peaks

Sku­ra poje­chał na dział­kę w góry, zapo­znał sza­now­ną sąsiad­kę i zacią­gnął przed mikro­fon. Zoba­czy­my jak dużo odcin­ków nagra­ją. W każ­dym spo­tka­niu bio­rą na warsz­tat osob­ny temat ze świa­ta kul­tu­ry. Na pierw­szy ogień idzie David Lynch i jego cięż­ki do zro­zu­mie­nia styl, oraz jego sztan­da­ro­wy serial: „Twin Peaks”. Zapra­sza­my do nowe­go duetu!

Sku­rę może­cie wspie­rać na Patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.