Uczta u królowej

Pun­ko­wy komiks o (nie)dobrych manie­rach przy sto­le. Sku­ra przez pół godzi­ny pod­ca­stu gada o 30 stro­nach komik­su, gdzie ener­gia niczym z Sex Pistols wpa­da na sam dwór bry­tyj­skiej kró­lo­wej! Jest ostro, bo kró­lo­wa cią­gnie keczup pro­sto z butel­ki, a cała świ­ta je ręka­mi. Tyl­ko dla słu­cha­czy o moc­nych ner­wach i żołądkach!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.