Niezniszczalni 1, 2

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się pre­mie­rą „Nie­znisz­czal­nych 3” Szy­mas posta­no­wił przy­po­mnieć sobie fil­mo­wą histo­rię Barney’a Ros­sa oraz jego eki­py najem­ni­ków, a przy oka­zji nagrać nowy Kom­bi­nat. Zapra­sza­my do słu­cha­nia. I do kina. Już od 15. sierpnia.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.