Reacher – sezon 1

Po pię­ciu latach od omó­wie­nia ostat­niej fil­mo­wej odsło­ny serii „Jack Reacher”, nasz boha­ter powra­ca na ekra­ny w zupeł­nie nowej odsło­nie. Tym razem jest to serial, a Man­do i Sick, choć obaj zgod­nie twier­dzą, że nie cze­ka­li na nie­go jakoś bar­dzo moc­no, wessa­li „Reache­ra” pre­mie­ro­wo, pod­czas jed­ne­go posie­dze­nia i dzi­siaj powra­ca­ją do Kon­glo­me­ra­tu z kolej­nym omó­wie­niem jego przy­gód. Czy fani książ­ko­we­go cyklu autor­stwa Lee Chil­da w koń­cu docze­ka­li się takiej inter­pre­ta­cji tej posta­ci i jego histo­rii na jaką zasłu­gu­je Jack Reacher? Odpo­wie­dzi na to i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.