Terror w pociągu

W trzy­sta sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wsia­da­ją do pocią­gu, by wspól­nie z Davi­dem Cop­per­fiel­dem i Jamie Lee Cur­tis wziąć udział w nie­za­po­mnia­nej zaba­wie syl­we­stro­wo-nowo­rocz­nej! Czym roz­po­czy­na się „Ter­ror w pocią­gu”? Co wyróż­nia fil­mo­we­go mor­der­cę? Na ile czuć, że to reży­ser­ski debiut Roge­ra Spottiswoode’a? Jak wypa­da­ją sce­ny krę­co­ne w klau­stro­fo­bicz­nej prze­strze­ni pocią­go­wych wago­nów? Co robi tutaj Cop­per­field? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę, a w stre­fie spo­ile­ro­wej wspo­mni­my jesz­cze o tym, jak Derek McKin­non został Ken­nym Hamp­so­nem. To wszyst­ko tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 50:00

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.