Filmy zimowe cz. 68

Zima w sezo­nie 23/24 zasko­czy­ła dużym mro­zem i spo­ry­mi opa­da­mi, ale Sku­ra był przy­go­to­wa­ny i zgro­ma­dził pokaź­ną kolek­cję fil­mów ze śnie­giem w roli głównej!

Dziś w odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Zimo­wy romans (Chil­ly Sce­nes of Win­ter (1979)/Head Over Heels)
  • Prze­si­le­nie zimo­we (The Hol­do­vers (2023)) reż. Ale­xan­der Payne

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.